12.500 sonderingen voor Gemeente Almere in de Basisregistratie Ondergrond gezet

Vanuit projecten in de provincie Flevoland kwamen we in contact met de gemeente Almere. In gesprek met de gemeente gaven zij aan over een groot archief met sonderingen te beschikken en de wens om deze sonderingen in de BRO ter beschikking te stellen, doch niet de benodigde faciliteiten te hebben om met conversies archiefdata geschikt te maken om in de BRO te uploaden. Onze GeoICT afdeling verzorgt dagelijks vele leveringen aan de BRO en heeft vanuit een samenwerking met Gemeente Almere en de BRO alle beschikbare data van de gemeente Almere binnen een doorlooptijd van 1 maand efficiënt aan de BRO kunnen aanleveren. Deze gegevens zullen o.a. gebruikt worden voor het creëren van een ondergrondmodel van Zuidwest Flevoland. 

 
Button