0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Wat betekent de Basis Registratie Ondergrond (BRO) voor u?

De Basis Registratie Ondergrond (BRO) is één van de 10 Nederlandse basisregistraties waarin gegevens met betrekking tot de ondergrond worden opgeslagen.

Wettelijke regelingen
Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. Daarin is onder meer vastgelegd dat Bestuursorganen de wettelijke taak hebben (lees verplichting) om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken.

Wat betekent dit voor geotechnisch bodemonderzoek dat direct of indirect voor een bestuursorgaan wordt uitgevoerd?
De gegevens over de Nederlandse ondergrond zijn omvangrijk. Om deze reden is gekozen voor een stapsgewijze invoering in tranches met elk een andere startdatum voor verplichting tot aanlevering aan de BRO. Hieronder is een overzicht weergegeven met de ingangsdatums per tranche die relevant zijn voor geotechnisch bodemonderzoek:

  • Tranche 1– 01-01-2018 – o.a. sonderingen en grondwatermonitoringsputten
  • Tranche 2– 01-01-2020 – o.a. boringen en classificatieproeven, korrelverdeling en samendrukkingsproeven
  • Tranche 3– 01-01-2021 – o.a. grondwaterdata en overige laboratoriumproeven

Vanaf de bovengenoemde data dienen deze gegevens aan het zogenaamde bronhoudersportaal aangeleverd te worden in een specifiek XML-formaat. Hiermee komt het bekende GEF-format te vervallen.

Naast de ruwe meetdata (standaard XML) vraagt de BRO om aanvullende (rand)data om hergebruiksmogelijkheden te vergroten (XML-BRO). Voldoet de XML niet aan de eisen van de BRO dan zal deze bij het uploaden niet worden geaccepteerd.

Daarnaast maakt de BRO in navolging van de veranderingen in Europese normeringen gebruik van de meest recente normen. Bij boringen betekent dit dat er niet langer gebruik wordt gemaakt van de (oude) NEN-5104, maar dat boringen vanaf nu worden beschreven conform de (nieuwe) NEN-EN-ISO 14688. De BRO accepteert dus ook alleen nog maar boringen die conform de NEN-EN-ISO 14688 zijn beschreven. Lees hier meer wat betekent de NEN-EN-ISO 14688 voor u? 

Het is dus belangrijk dat u bij het uitvragen van grondonderzoek hier rekening mee houdt.

Rol Wiertsema & Partners
Medewerkers van ons bedrijf zijn als experts in ICT-pilots betrokken geweest bij de implementatie van de BRO. Mede daardoor kunnen wij op dit moment alle grondonderzoeken conform de eisen van de BRO uitvoeren en u begeleiden bij aanlevering of hergebruik van data uit de BRO. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Samengevat de belangrijkste punten:

  1. Alle data moet in XML formaat worden aangeleverd aan de BRO. Aandachtspunt hierbij is dat de meeste geotechnische software programma’s hier nog niet mee kunnen werken.
  2. De BRO gebruikt de nieuwe boornorm NEN-EN-ISO 14688. Boringen conform de NEN 5104 voor projecten die zijn gestart na 1 januari 2020 kunnen niet aan de BRO worden aangeleverd.
  3. Bij een nieuw project moet bekeken worden of bestaande data hergebruikt kan worden.

Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met onze collega’s, Martijn Ypma (m.ypma@wiertsema.nl), Sake Boele (s.boele@wiertsema.nl) of Kees-Jan van der Made (c.made@wiertsema.nl).

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button